Zoek op deze website
 
Welkom!
 
Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
bezoek vanuit Sedan 
Relatie met de Hugenoten; bezoek vanuit Sedan
Op 6 mei bracht een tiental leden van de Société d’Histoire et d’Archeologie du Sedanais een bezoek aan Maastricht. Het bezoek was georganiseerd door de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) van Maastricht, die sinds enige tijd nauw samenwerken. Onze gemeente onderhoudt met hen kontakten en Wim Hoogstraten was ook voor het bezoek uitgenodigd.
Tijdens het bezoek kwamen de verbindingen tussen de Protestantse gemeenten langs de Maas (waaronder de onze) met de Hugenoten duidelijk aan de orde. Zo was de eerste predikant van de nog steeds bestaande Waals Hervormde gemeente van Maastricht, ds. Samuel des Marets (Maresius), uit Sedan gevlucht voor Lodewijk XIV, toen deze de stad en het gehele zelfstandige  prinsdom Sedan had ingenomen. Sedan was in die tijd een belangrijk bolwerk van het Protestantisme en bezat o.a. de beroemde protestantse Academie, waar ook diverse van de predikanten van gemeenten langs de Maas hun opleiding hebben genoten. De NGK/GKV maakt gebruik van het Waalse kerkgebouw in Maastricht.
De Hervormde gemeente (Eglise Réformée) van Sedan is ondanks de verdrukking in de Franse godsdienstoorlogen blijven bestaan tot op de huidige dag, maar de leden maken tegenwoordig wel nog maar een klein deel van de bevolking uit. In onze gemeente houden we de herinnering aan het Hugenotenverleden hoog door het glas-in-loodmedaillon met het Hugenotenkruis in de oorspronkelijke vorm, waarin nog de “Sainte Ampoule” met de zalfolie voor de Franse koningen in plaats van de latere duif voorkomt. De geschiedenis van de Sainte Ampoule bleek in Sedan goed bekend te zijn.
Het was heel leerzaam om te spreken met Franse geloofsgenoten. De taalbarrière was vrij hoog, maar daardoor lieten we ons niet afschrikken. Er waren ook enige protestanten uit het enige kilometers over de Belgische grens gelegen Blegny aanwezig. Wim Hoogstraten
[Opgenomen op: 24-05-2017]
Fotoimpressie Kerktuintreffen 
Zie hier voor een aantal foto's gemaakt door Ruud Steen tijdens het kerktuintreffen van 21 mei 2017. Ook is een film beschikbaar van deze activiteit.
[Opgenomen op: 21-05-2017]
Zomerstop Passage 
Passage heeft in de zomermaanden geen ledenbijeenkomsten maar in september gaan wij weer van start. Op woensdagmiddag 20 september 2017 beginnen we het seizoen met een aflevering van “Tussen kunst en kitsch. Heeft u interesse? Wij nodigen u van harte uit om eens kennis te komen maken.  
Wij wensen u allen een mooie, zonnige zomer toe.
[Opgenomen op: 15-05-2017]
25 mei
Donderdag 25 mei: Hemelvaartsdag. 
Op deze donderdag komen we samen in de Gruizenkerk in Sittard om stil te staan bij de hemelvaart van Jezus. We luisteren naar een Canate van Bach  die hij in de stad Leipzig geschreven heeft voor de kerkdienst op Hemelvaart. Het is een cantate met prachtige muziek. De teksten met daarbij de  Nederlandse vertaling staan op papier. Verder is er een liturgie aanwezig, hetzij op papier, hetzij in Powerpoint. Deze dienst begint om 10.00 uur! Graag tot ziens op Hemelvaartsdag in de Gruizenkerk.
[Opgenomen op: 15-05-2017]
Van Pasen naar Pinksteren 
Tussen beide feesten ligt een periode van vijftig dagen. Vijftig bijzondere dagen vol emoties. Pasen is vernieuwing, Pinksteren is bewustzijn” heeft iemand eens gezegd. Met Pasen vier je het nieuwe leven, met Pinksteren word je je bewust van wat het nieuwe en volle leven inhoudt. We horen in deze periode verhalen over het afscheid van Jezus van zijn discipelen. En hoe hij hen de Trooster belooft. Met hemelvaart zien ze Jezus definitief achter de wolken verdwijnen. Als verweesd blijven ze achter.  Totdat op de vijftigste dag (Pinksteren), de Heilige Geest bezit van hen neemt. Dan dringt tot hen door wat er is gebeurd en wat er van hen verwacht wordt.
[Opgenomen op: 15-05-2017]

Foto uit Archief  | Alles 


22-09-2013 | Startzondag 

Kerkdiensten  | Alles 
4 juni
09:00 uur Grevenbicht
4 juni
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
4 juni
10:30 uur Sittard, Johanneskerk
6 juni
10:00 uur Sittard, Johanneskerk

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.

Filter informatie
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.

Actueel Agenda


Site Logineen product van class automatisering geleen | © 2015