Zoek op deze website
 
Welkom!
 
Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
3e Advent 
Betty Dijkstra heeft weer een prachtig bloemstuk gemaakt voor onze kerk.
[Opgenomen op: 17-12-2017]
Ouderenmiddag 12 december 2017 
 

12 december hebben we weer van een geslaagde middag kunnen genieten. De adventsdienst was voor al onze leden van de kerk boven de 75 jaar.  

We zongen mooie advent/kerstliederen onder leiding van Nelly de Haan op orgel en trompet muziek van Arno Witter.  

Graag willen we alle mensen bedanken die hebben geholpen om deze middag tot een succes te maken.  

Fijne feestdagen toegewenst voor allen.  

De Diaconie,  

[Opgenomen op: 15-12-2017]
Kerkbezoek Johanneskerk Sittard  
Al wat langere tijd is  geconstateerd dat in toenemende mate steeds minder mensen vanuit onze gemeente de gezamenlijke kerkdiensten in de Johanneskerk in Sittard bezoeken. De vraag is hoe komt dat? Is het vervoer een probleem of zijn er andere redenen? Graag zouden we vanuit de Pastorale Raad en uiteraard ook vanuit de Kerkenraad van u de redenen willen vernemen hoe u tegen het bezoeken van de gezamenlijke kerkdiensten in de Johanneskerk aankijkt. 
Daarom zijn er briefjes uitgedeeld, waarop u kunt aangeven wat voor u de reden zou kunnen zijn om niet naar Sittard te gaan. U kunt dat anoniem doen.
Maar als vervoer het probleem zou zijn, en u zou vervoer wensen, noteert u dan wel even uw naam en telefoonnummer en eventueel uw emailadres. Wij hopen dat u de briefjes invult. U kunt ze inleveren bij of opsturen aan Bertha Verkerk of Caroline Steenwijk Hartelijke groeten
De Pastorale Raad  
[Opgenomen op: 15-12-2017]
Actie kerkbalans 
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of de vele vrijwilligers gaan op stap om de enveloppen van kerkbalans rond te brengen en weer op te halen. Het is elke keer opnieuw spannend om te vernemen hoe de toezeggingen er gedaan worden. Een kerkelijke gemeenschap kan nu eenmaal niet zonder geld. Al vele jaren wordt bij de Actie Kerkbalans de vraag gesteld: wat is de kerk mij waard? Een ieder beantwoordt deze vraag op een eigen manier en geeft hopelijk naar draagkracht. Voor de Actie Kerkbalans 2018 luidt het thema: Geef voor je kerk. Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, alle activiteiten, de erediensten  kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Samen kunnen we  van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Pier Prins 
[Opgenomen op: 12-12-2017]
Diensten met Kerst en Nieuwjaar 
Diensten met Kerst
Vele jaren en ik weet niet anders, was er op kerstavond de kerstmusical met de kinderen en voor de kinderen en hun ouders en grootouders. Vorig jaar hebben we nog een mooie musical meegemaakt. Maar we merkten de laatste jaren dat het steeds moeilijker werd kinderen te vinden die mee wilden spelen. Het aantal kinderen in de kerk is de laatste jaren ook afgenomen. Dat heeft ons helaas tot het besluit gebracht om te stoppen met de jarenlange traditie van de musical. Jammer dat het niet meer ging. Jammer dat er een einde gekomen is aan een mooi gebeuren met de kinderen op de kerstavond. De kinderen zijn voortaan uitgenodigd om mee te doen met het kerstspel in de Johanneskerk op de kerstmorgen. De andere diensten gaan gelukkig wel door. Dit jaar is op 24 december de kerstavonddienst in de kerk in  Beek en begint op 22.30 uur. Ria van Mourik is voor deze dienst druk bezig om een zanggroep te formeren. Hopelijk lukt dat. De kerstmorgendienst op 25 december, waar de cantorij aan meewerkt vindt plaats in de Ontmoetingskerk. Na afloop is er koffie en kerstbrood. Diensten rond de jaarwisseling
Oudjaarsdag valt dit jaar op een zondag. ’s Morgens is er een gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk. ’s Avonds is er om 19.30 uur een kerkdienst in de kerk in Grevenbicht als afsluiting van het jaar. Uiteraard hartelijk welkom in alle diensten rond kerst en de jaarwisseling
[Opgenomen op: 12-12-2017]

Foto uit Archief  | Alles 


13-12-2015 | Serious Request - de foto 

Kerkdiensten  | Alles 
20 december
10:30 uur Geleen, Glana
21 december
15:30 uur Beek, WZC Franciscus
24 december
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
24 december
19:30 uur Grevenbicht

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.

Filter informatie
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.

Actueel Agenda


Site Logineen product van class automatisering geleen | © 2015