Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
19 mei
10:30 Sittard, Johanneskerk
19 mei
10:30 uur Sittard, Johanneskerk
23 mei
15:30 Beek-WZC Franciscus
26 mei
10:00 Urmond
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
Tafel van Hoop
30 juni
 
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wij willen in het kader daarvan op zondag 30 juni in de Ontmoetingskerk een themadienst houden. Na afloop is er de Tafel van Hoop: op initiatief van Kerk in Actie worden er Tafels van Hoop gedekt in veel gemeentes in het land:  een maaltijd delen samen met de mensen uit de AZC-s, maar uiteraard ook met vluchtelingen waarmee gemeenteleden op een andere manier contact hebben. dat hoeven niet perse christenen te zijn. Iedereen wordt uitgenodigd wat te eten vanuit hun eigen cultuur mee te brengen om samen een mooie maaltijd samen te stellen. Misschien kan er ook wat muziek gemaakt worden,  en vooral elkaar ontmoeten is belangrijk. Iedereen is welkom. Als u een idee heeft: meld het ons! Zoals u misschien al weet, is er een werkgroepje gevormd vanuit onze beide gemeenten, om de mensen in het AZC Sweikhuizen te bezoeken. We lezen dan met elkaar de bijbeltekst van de volgende zondag en praten daarover. Ook bidden we vaak met elkaar het Onze Vader, in het Nederlands. Op deze manier kunnen de gasten vanuit het AZC de diensten beter voorbereid bijwonen.
De betrokkenheid vanuit onze gemeenten wordt  zeer gewaardeerd.
Hun leven is niet eenvoudig: het wachten duurt lang, de spanningen kunnen oplopen. Velen maken zich grote zorgen voor de toekomst, voor zichzelf maar zeker ook voor hun kinderen. En ze missen hun familie die vaak nog in het land van herkomst wonen.
Een “kerkfamilie” kan dan heel belangrijk zijn. Bij het werkgroepje kunnen we nog wel versterking gebruiken. Het hoeft  niet heel veel tijd te kosten, en kan ook voor jezelf waardevol zijn.
Ook in het AZC zelf is genoeg te doen: voor de peutergroep worden nog vrijwilligers gezocht en er zijn altijd mensen nodig voor taallessen.
Contactpersonen: ds. Pier Prins en diaken Joke van der Steen.  
  
Schuif aan bij Tafels van Hoop
   Eet mee met en voor vluchtelingen
Zondag 30 juni, na afloop van de dienst, in de Ontmoetingskerk.
[Opgenomen op: 18-05-2019]
Beamer bediening gezocht!
 
Vrijwilligers gevraagd voor beamer-bediening en voor het maken van een Liturgie-powerpoint. Het is al weer enkele jaren geleden, dat de beamer-presentatie zijn intrede heeft gedaan in de kerk. We vinden het al heel normaal, dat de zondagse liturgie op een groot scherm gepresenteerd wordt. Ook lekker makkelijk, want de te zingen liederen verschijnen met notenschrift op het scherm. Ook is het mogelijk de preek met enkele afbeeldingen of filmfragmenten te illustreren.
Om het beamergebruik ook in de nabije toekomst te continueren, hebben we vrijwilligers nodig die de “techniek” van het presenteren beheersen, d,w,z, zij moeten de beamer op een juiste manier op de laptop kunnen aansluiten, de beamer op de juiste manier uitrichten en met het presentatie-programma “Powerpoint” van Microsoft Office kunnen omgaan.
Voor iemand die normaal met een computer kan omgaan is dit geen moeilijke klus. Na een uitvoerige instructie van één bijeenkomst en een oefening tijdens een tweede bijeenkomst is dit onder de knie te krijgen.
 Het kunnen maken van een Liturgie-Powerpoint vergt weer andere vaardigheden. Het is dan zaak om vier elementen van het powerpointprogramma goed te beheersen:
1) Het importeren van de liederen uit “Liedboek online”
2) Het importeren en bewerken van afbeeldingen
3) Het importeren en bewerken van filmfragmenten
4) Het maken van tekstdia’s
Dat klinkt ingewikkeld, maar ook dit is te leren in drie bijeenkomsten.
Er worden dus vrijwilligers gevraagd voor 2 verschillende activiteiten, die ik gemakshalve de “PRESENTATOREN” en “ DE POWERPOINTERS” noem.
We hopen zo twee teams te kunnen formeren te Presentatoren en de Powerpointers. De leden van die teams zouden dan bij toerbeurt presenteren cq powerpoints samenstellen (uiteraard met gegevens die de predikanten aanleveren)
U kunt zich voor genoemde cursussen bij mij opgeven (steenruud@gmail.com   tel: 046-4434466) onder vermelding van “Presentator” of  “Powerpointer” U kunt zich ook voor beide cursussen opgeven. Voor de “Powerpointers” is het kunnen beschikken over van een laptop op de cursus noodzakelijk. Voor de Powerpointers is een handleiding beschikbaar.
Opgaven liefst voor 15 mei.
Graag tot ziens op een cursusbijeenkomst
Ruud Steen  
[Opgenomen op: 29-04-2019]
Gratis rondleiding door het kerkgebouw
 
Zoals u weet is de commissie kerkgebouwen bezig met de vraag in welk groot kerkgebouw wij na de samenvoeging onze kerkdiensten gaan houden.
Omdat niet iedereen beide gebouwen goed kent, hebben we de suggestie gekregen om korte rondleidingen te organiseren. Die suggestie nemen we graag over.
In de maand mei zal er aansluitend aan de kerkdienst voor geinteresserden de mogelijkheid zijn om een korte rondleiding door het gebouw te krijgen. Dit zal voor de dienst nog even worden aangekondigd.
Opgeven is niet nodig, u loopt gewoon mee. We starten in de buurt van de
koffie. De commissie kerkgebouwen.
[Opgenomen op: 17-04-2019]
Uit de kerkenraadsvergaderingen ...
 
Uit de kerkenraadsvergaderingen van de afgelopen maanden 2019 Is al weer een paar maanden oud. Als moderamen en kerkenraad zijn we natuurlijk ook al een aantal keren bij elkaar geweest. Hier volgen een aantal zaken die ik graag met u wil delen. Marnix van Gurp heeft Sietse van der Sluis opgevolgd als voorzitter van de kerkenraad van Sittard-Grevenbicht. Wat vindt hij belangrijk voor onze kerkgemeenschappen?
1. Gezamenlijke diensten, waarin we vieren, delen, bidden, luisteren, ons geloof met elkaar delen.
2. Actief aanwezig zijn in de maatschappij. De kerk moet relevant zijn voor zijn omgeving. We zijn op allerlei plekken aanwezig; we hebben kerkjes in de dorpen en steden. We hebben activiteiten in de wijken en in bejaardentehuizen. Dat is een geweldige kans om te kijken, wat die buurt van onze kerk nodig heeft en hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Niet alleen, maar samen met anderen.
3. De kerk wordt gebouwd door zijn mensen, door de leden. Dat betekent in toenemende mate dat die kerk gevormd wordt door de leden zelf. We moeten kijken waar mensen goed in zijn en waardoor ze geïnspireerd raken, enthousiast van worden. Dan kunnen we het volhouden.
4. Elkaar vasthouden en elkaar inspireren door te delen van ons geloof. Door met elkaar in gesprek te gaan. We zijn volop bezig met het stappenplan waarmee we stappen zetten naar het samenvoegen van de verschillende taakgroepen. De verschillende groepen vergaderen inmiddels meestal of altijd samen en dat maakt samenwerken gemakkelijker en duidelijker. Waar mogelijk worden dingen samengedaan, maar er zijn ook zaken die nog apart gedaan worden, zoals bijvoorbeeld het pastoraat in de wijken. De komende tijd zullen de groepen aan de hand van een aantal vragen een gezamenlijk beleidsplan gaan schrijven. De Werkgroep Gebouwen is bezig, in het kader van de keuze die gemaakt zal worden voor één groot kerkgebouw, met het inventariseren van wensen van gemeenteleden ten aanzien van de kerkgebouwen. Voor de zomervakantie zal dit afgerond zijn en gaat de werkgroep verder met andere aspecten van hun opdracht. Een zorgpunt in onze beiden gemeenten is de jeugd. Er is nog kindernevendienst, maar de groep is klein. Verder zullen er, wanneer mogelijk, incidenteel activiteiten voor de oudere jeugd georganiseerd worden. We hopen ook dat er jonge mensen naar de SPRINGdiensten zullen komen waarvan er dit jaar 5 gepland zijn (in de Johanneskerk). Dit zijn laagdrempelige diensten verzorgd door een aantal enthousiaste gemeenteleden uit beide gemeenten. Wat leuk is om te vermelden is dat een groepje jongeren uit onze gemeenten bij een landelijke activiteit/online wedstrijd Sirkelslag Young tweede geworden zijn. Hier zijn we natuurlijk reuze trots op. Naar aanleiding van de Nashville verklaring die begin dit jaar gepubliceerd werd en de gesprekken die we hierover gevoerd hebben, hebben we als kerkenraden besloten dat we op de kaart van de website van ‘Stichting Wijdekerk’ gezet willen worden. Hiermee laten we zien dat LHBT’ers in onze gemeenten van harte welkom zijn. Het asielzoekerscentrum Sweikhuizen is weer open en ook nu komen op zondag verschillende asielzoekers naar de kerk (in Geleen, maar ook in Sittard). Pier heeft een groepje gevormd, samen met een paar gemeenteleden. Zij bezoeken de asielzoekers regelmatig waarbij ook bijbelstudie gedaan wordt die aansluit bij de dienst van de zondag die volgt op het bezoek. Dit wordt erg gewaardeerd. Ook worden er fietsen ingezameld, om het vervoer naar de kerk mogelijk te maken. Er is ook een begin gemaakt met verschillende activiteiten maandelijks op zondagmiddagen in het Gruizenkerkje en in de Ontmoetingskerk. Op 4 april hadden we een gemeenteavond die met ruim 60 mensen goed bezocht werd. Het was een fijne avond. Een verslag van de avond volgt. Ik realiseer me dat we met veel zaken bezig zijn en dat er ook mooie nieuwe initiatieven ontstaan, dankzij onze samenwerking! Een goede, gezegende Paastijd gewenst en een hartelijke groet, ook namens Marnix, Bertha (U kunt mij altijd bellen of mailen: berthaverkerk@gmail.com tel 046-4379201)  
[Opgenomen op: 14-04-2019]
Video over de bouw van ons orgel op de website van
 
Bij het opruimen van mijn boekenkast vond ik een video over de bouw van het orgel in de Ontmoetingskerk. Eric Steenwijk heeft deze video op onze website gezet. Vandaar onderstaande toelichting. In 1991 werd besloten, dat er in de Ontmoetingskerk een orgel moest komen. Het heeft even geduurd voor er voldoende geld was. Dankzij de verkoop van “het Karel-Appelraam” uit de Kruiskerk in de Park-laan, en dankzij een geldwervingscommissie met Jan Verbeek, Adrie van Poortvliet en Anja de Bruijn, die certificaten van orgelpijpen verkocht, kwam er voldoende geld binnen. In 1994 ging een orgelcommissie (met Jan Compagner, de organisten Henk van Loo en Berti Stokman, alsmede ondergetekende) aan het werk. Eerst werd vastgesteld: hoe groot het orgel moest worden, en dat het geschikt moest zijn voor het begeleiden van zang, solo en met een volle kerk. Daarna begon de zoektocht naar een orgelbouwer, werden orgels bekeken en offertes vergelijken met hulp van deskun-digen van de centrale kerken. De Firma Fama & Raadgever kwam als winnaar uit de bus. Die maakte weer gebruik van pijpen van de Firma Stinkens, vaklui op dat gebied. Op de video is het maken van de pijpen te zien. Ook is te zien hoe het orgel bij de eerstgenoemde firma in elkaar werd gezet. Nadat het or-gel in de fabriek klaar was, begon het verhuizen naar Geleen en de opbouw in de kerk. Ook de opbouw van het orgel in de kerk is op de video te zien. Op 17 februari 1995 is in een speciale dienst het orgel ingewijd door één van onze adviseurs, Jan Telder. Dit verhaal heb ik ontleend aan de brochure, die bij de opening is verspreid.
Wim Kirchner
[Opgenomen op: 11-04-2019]
Gezellige 2e Spring! op 31 maart 2019
 
Op zondag 31 maart 2019 was de Johanneskerk weer erg goed gevuld voor de 2e Spring! viering. Het concept Spring! begint voor de meesten duidelijk te worden: een laagdrempelige kerkdienst waarbij ontmoeting, muziek en verschillende korte verrassingen (zoals een sketch, interview, persoonlijke uitleg, kindernevendienst in de kerk zelf, omgekeerde collecte, etc) centraal staan rond 1 persoon uit de bijbel.
Op deze zondag hebben we geluisterd, gezongen en gesproken over Ruth. Een inspirerende vrouw waar we nu nog steeds heel veel van kunnen leren.
Het was rond 10 uur al lekker druk in de kerk. Veel mensen vinden het fijn om elkaar voor de dienst al te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee en een koekje.
Tijdens de 2e spring is er een zelfgemaakte dialoog tussen Dinges en Boaz uitgevoerd door Marnix en Thea. We hebben naar popmuziek geluisterd op de beamer, maar ook heerlijk gezongen onder begeleiding van piano en dwarsfluit. Het verhaal van Ruth is uitgelegd op een persoonlijke manier: wat betekent dit voor ons in 2019. Hoe kijken wij tegen het vreemde aan? Hoe vaak durven wij een grote stap te maken? Het hoogtepunt van de dienst is waarschijnlijk het interview met Mary. Mary is een sterke vrouw uit Kenia die naar Nederland is gevlucht. Ze woont momenteel in een azc en is een vast bezoeker van onze kerk. Het was erg indrukwekkend om haar levensverhaal te horen en haar kracht om er te zijn voor zichzelf, haar zoontje en anderen; gesteund door God, het christendom en de mensen om haar heen.
Tijdens de collecte heeft Doetien op de accordeon, samen met familie Cartwright een zelfgemaakt lied ten gehore gebracht. Leuk om zoveel initiatief te zien tijdens de Spring! vieringen.
Na afloop hebben we genoten van verschillende soorten zelfgemaakte hummus met stokbrood en heerlijke soep.
Ook de 2e Spring! viering was weer een groot succes.
Op naar de volgende Spring! op 19 mei!
[Opgenomen op: 05-04-2019]
Stekjesmarkt op 5 en 12 mei.
5 mei
Stekjesmarkt op 5 en 12 mei. 
Ook dit jaar  organiseert de ZWO com. van Sittard en Geleen een stekjesmarkt op twee zondagen na de kerkdienst. De eerste is op 5 mei bij de  Johanneskerk in Sittard en de
tweede op 12 mei bij de Ontmoetingskerk in Geleen.  Iedereen die iets over heeft van stekjes, zaaigoed, planten, bloeiende takken enz. kan dit meebrengen. Na de dienst is er dan een gezellige plantenmarkt: veel mensen vinden dan wel wat van hun gading: iets bloeiends, een stek van een bijzondere vaste plant, een kruidenplantje, jonge planten of plantgoed zoals tomaten, aardbeien, courgettes voor in de moestuin of op het balkon, noem maar op.
Op dezelfde zondagen zal er binnen in een zaaltje ook boeken kaarten en tijdschriften verkocht worden. Heeft u iets voor de verkoop, breng dit dan alstublieft mee op deze zondagen of laat ons iets weten.
De opbrengst van de verkoop gaat naar ons ZWO-project Shabai: het werk van Elisabeth den Boer in China. Namens ZWO- Sittard,
Iet den Boer
[Opgenomen op: 04-04-2019]
Wandelen in de natuur
9 mei
Wandelen in de natuur 
In dit seizoen verheugen we ons op het voorjaar, en dat nodigt uit voor een wandeling De moeilijkheidsgraad is van makkelijk tot gemiddeld. De voorjaarswandeling onder leiding van gids Roelf de Jonge is gepland bij het natuurgebied De Doort bij Susteren. In het natuurgebied vind je weilanden, bos en plassen. De lengte van de wandeling ligt op ca. 2 uur, en deze zal duren tot ca. 12.30 uur.
Voor de wandeling verzamelen we op donderdagmorgen 9 mei om 10.00 uur bij de Pastoor van Arskerk, Lienaertsstraat 138, Geleen, om ons vandaar gezamenlijk (carpooling) naar het vertrekpunt van de wandeling te begeven. Eventueel zal er ook een horeca-gelegenheid bezocht worden, de kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Voor de wandeling wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd.
Graag aanmelden: bij René Koolwijk, 046-4432828, bij het kringenwerk 046-4432437 of via kringenwerkwm@gmail.com.
[Opgenomen op: 03-04-2019]
Nieuwe voorzitter van de Gebouwencommissie.
 
De huidige voorzitter van de gebouwencommissie van de Raad van Beheer, Marc Gotink, heeft wegens andere werkzaamheden moeten besluiten om te stoppen. Onze gemeente is hem erkentelijk voor zijn inzet in de gebouwencommissie. De kerkenraad is verheugd dat Ingrid Boonstra bereid is gevonden Marc op te volgen.  Kees van Luijk, scriba.
[Opgenomen op: 03-04-2019]
Gebruikte fietsen voor vluchtelingen
 
Vraag naar gebruikte fietsen voor vluchtelingen (AZC Spaubeek) In het AZC te Spaubeek zijn sinds kort weer vluchtelingen gehuisvest. Deze vluchtelingen wachten hun asielprocedure af.
Om ergens naar toe te gaan, bv voor het doen van boodschappen, anderen bezoeken of een kerkdienst bijwonen,
zijn de vluchtelingen afhankelijk van openbaar vervoer (en dat is duur want ze hebben maar beperkte financiële middelen)
of de bereidwilligheid van anderen om hen ergens naar toe brengen.
De vluchtelingen zouden minder afhankelijk zijn als ze bijvoorbeeld een fiets ter beschikking hebben.
Bij deze doen wij een beroep op u:
Misschien heeft u nog ergens een fiets staan die niet meer gebruikt wordt en waar u een vluchteling een plezier mee doet.
Ook een kinderfiets of een  fiets met kinderzitje is welkom.
Indien u een fiets ter beschikking heeft kunt u dat laten weten aan:
Joke van der Steen (vander_steen@zonnet.nl   of 046 458 46 18)    of
Wim Hendriks (wpt_hendriks@hetnet.nl)  046 475 57 34
[Opgenomen op: 16-03-2019]
Grote boekenmarkt in Beek
7 april
Grote boekenmarkt in Beek 
Grote boekenmarkt in de Prot. kerk in Beek tijdens de Paasveejaarmarkt op zondag 7 april van 10.00 tot 16.30 uur
U kent het wel: een container voor de deur omdat het huis leeg moet. Wij vinden dat zonde en halen gratis boeken op. Een deel wordt alsnog oud papier, maar dan verdient de Scouting er nog wat aan. Het merendeel wordt gesorteerd en opgeslagen. Momenteel zijn we nog erg druk met het verwerken van de nieuwe oogst.
Maar tijdens de Paasveemarkt op 7 april worden weer duizenden boeken uitgestald. Zodanig ingedeeld dat u snel weet waar u moet zoeken. De boeken kosten veelal niet meer dan een of enkele Euro’s. Jaarlijks brengt dit rond de € 1000 op, waarmee iets extra’s gedaan kan worden m.b.t. het kerkinventaris.
U bent van harte welkom tussen 10.00 en 16.30 uur.
Namens de werkgroep: John Stork
[Opgenomen op: 16-03-2019]
Prof. Maarten Den Dulk
31 maart
Prof. Maarten Den Dulk 
Prof. Maarten Den Dulk in de Kloosterkerk in Valkenburg
Hoe leer ik leven, hoe kan ik mens zijn? Hoe kan ik samenleven met anderen?  In het boekje “Voor een nieuw begin” legt de schrijver, Prof. Maarten den Dulk met betrekking tot deze vragen zijn oor te luisteren bij de eerste hoofdstukken uit de Bijbel, de verhalen over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel. De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijkt een oeroude maar ook een actuele agenda te bevatten waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten én te doen staat. Al sinds het begin is een vreedzame samenleving de altijddurende opgave van de mensheid. In het boekje komen drie thema’s aan de orde: God, de wereld en de mens. Op zondagmiddag 31 maart komt Maarten den Dulk naar de Kloosterkerk in Valkenburg om met hem in gesprek te gaan over de onderwerpen in zijn boekje. Voor deze bijeenkomst bent u ook van harte uitgenodigd! Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur: Kerkdienst in de Kloosterkerk, voorganger Harrie de Reus           
                 Het thema van de dienst is: “Voor een nieuw begin”.
Na de dienst is er koffiedrinken en een lunch 13.30 uur: Start van het programma over het boekje, afgewisseld met
                  muziek
15.00 uur: Afsluiting met een drankje en hapje Vanuit Geleen-Beek-Urmond gaan we met een paar mensen naar deze bijeenkomst. Als er anderen belangstelling hebben: van harte welkom!  
[Opgenomen op: 16-03-2019]
Veertigdagen 2019: een nieuw begin
 
In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen en mogen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf moet werken. Of als je familie is vermoord door gewelddadige milities. Of als je te maken met conflicten en oorlog In deze 40dagentijd zetten we ons in het bijzonder in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden om een nieuwe start te kunnen maken. Om voor hen te bidden en aan hen te denken.  
[Opgenomen op: 16-03-2019]
Ontmoeten op de zondagmiddag
17 maart
Ontmoeten op de zondagmiddag 
Op zondagmiddag 17 maart is er weer ‘Ontmoeten op de zondagmiddag’ in de Herbergzaal van de Ontmoetingskerk, van 14.30 tot 16.30 uur. Daar kun je elkaar ontmoeten met een kopje koffie of thee. Ook staan er spelletjes klaar voor wie het leuk vindt. De volgende keer is op Palmpasen 14 april.  
[Opgenomen op: 05-03-2019]
Radio kerkdiensten
 
Radiodiensten van START-radio en Lokale Omroep Stein.
In plaats van de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen in de afgelopen jaren zendt Streekomroep START-radio vanaf nu gelijktijdig met de uitzending van en via Lokale Omroep Stein (LOS), het programma “Kerk en Samenleving” uit. Naast berichten van de kerken en uit de samenleving vormt de wekelijkse kerkdienst uit één van de deelnemende kerken uit de regio een vast onderdeel (Geleen en Urmond zijn de twee protestantse van de nu twaalf deelnemers). De productie en redactie worden verzorgd door LOS. “Kerk en Samenleving” wordt uitgezonden op zondagochtend tussen 8:00 en 10:00 uur via de kanalen van START (FM 99.1 en 107.3 MHz, Ziggo FM 87.5 MHz en digitaal kanaal 916), audio via Start TV (kabelkrant) en internet  www.streekomroepstart.nl Luister Live, alsmede op de radiokanalen van LOS (ether FM 96,2 MHz en via de kabel 87,5 MHz). Dit is één van de stappen waarin de radioprogrammering van LOS en START op elkaar worden afgestemd, vooruitlopend op een mogelijke fusie tussen beide omroepen in de nabije toekomst.
[Opgenomen op: 05-03-2019]
Uitnodiging voor gemeentevergadering
4 april
Uitnodiging voor gemeentevergadering 
Uitnodiging voor de gezamenlijke gemeentevergadering op 4 april in de Johanneskerk.
Op 4 april zal er weer een gemeentevergadering worden gehouden, samen met de PG Sittard-Grevenbicht. Dan zal een toelichting worden gegeven op het voorgenomen besluit dat de kerkenraden in november 2018 hebben genomen om samen te gaan. Er is daarvoor geen datum gekozen, maar een stappenplan opgesteld waarin werkgroepen het samengaan uitwerken. De beide gemeenten kennen ieder hun eigen werkwijzen en manieren van doen. In de nieuw te vormen gemeente zullen daarover keuzes gemaakt moeten worden. Ook de toekomst van de kerkgebouwen wordt stapsgewijs bekeken. De vorderingen van die werkgroepen zullen worden doorgenomen.
U bent op donderdag 4 april om 19.30 uur uitgenodigd in de Johanneskerk. Kees van Luijk, scriba.  
[Opgenomen op: 05-03-2019]
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018