Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
15 november
15:30 uur Beek, WZC Fransiscus
18 november
09:00 uur Urmond
18 november
10:00 uur Sittard, Johanneskerk
18 november
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
Kerkdienst via de radio
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.
Voorkeur gemeente-info
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
Oogstmarkt: gezellig druk!
 
Op 4 en 11 november rook het in zaal 3 van de Johanneskerk heerlijk naar kruidkoek en cake.
Er waren noten, tomaten, pompoen en vele potten jam, appel- en perenmoes. Vlierbessiroop en ingemaakte komkommer en nog veel meer. Ook was er soep en walnotenpesto te koop.
En er waren legpuzzels en spelletjes, voor jong en oud.
Net als vorig jaar kon je voor 1 euro het gewicht proberen te raden van een grote pompoen.
Hier was een leuke prijs mee te winnen. De gelukkige winnaar dit jaar is Jennifer Hoen.
De opbrengst is dan ook weer fantastisch.  De twee zondagen samen leverden maar liefst 472,10 euro op.

[Opgenomen op: 12-11-2018]
Indrukken van de Heidag Gangelt
 
INDRUKKEN VAN DE VIERDE GEZAMENLIJKE HEIDAG IN GANGELT Op 6 oktober 2018 hebben de beide kerkenraden van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond voor de vierde keer samen een ‘heidag’ gehouden. Op die mooie zonnige zaterdag in het Gemeindezentrum (Friedenskirche) van de Evangelische Kirchengemeinde Gangelt zijn tijdens het ochtendprogramma ook enkele leden van de WerkGroep Kerkgebouwen aanwezig.   
Dat ochtendprogramma wordt geleid door Cor Schaap, een ‘ZZP-er die kerken helpt’. Hij adviseert de WerkGroep Kerkgebouwen en vandaag daagt hij ons uit om van gedachten te wisselen over cultuurverschillen. “Als je durft om over cultuurverschillen te praten en ook nog een briefje krijgt waar het gaat over identiteit en karikaturen. Als je dan ook een beetje hoort wat er gaat gebeuren dat u tegen elkaar wordt uitgespeeld om te kijken hoe u kunt samenspelen, dan vind ik dat heel dapper en gemotiveerd”, begint Cor.
Het is Cor bij zijn eerdere bezoek aan de PGSG en PGGBU opgevallen, dat er een beetje langs elkaar heen wordt gepraat, vanuit verschillende achtergronden. De verschillende verwachtingspatronen en diverse reacties noemen we cultuurverschillen, vandaar het onderwerp van vanmorgen. We gaan proberen te kijken hoe we over elkaar denken, vanuit de ene en vanuit de andere kerkgemeente: ‘Sittard’ en ‘Geleen’ tegen elkaar. Hoe denk je over elkaar, wat verwacht je van elkaar en kun je ooit één team worden. Hij roept op om er ‘met gestrekt been in te gaan’. Gooi het in de groep want dan pas kun je de onderliggende en onbekende problemen boven tafel halen en met elkaar bespreekbaar maken.
Dat doen we in groepen, elk in een eigen ruimte. Ook de predikanten gaan samen naar een eigen ruimte.
In de groepen wordt stevig gediscussieerd. We vertellen elkaar onze bevindingen als we weer in één groep bij elkaar zijn. Er zijn kritische opmerkingen over elkaar, maar ook wordt er onderlinge waardering uitgesproken. De opgeroepen beelden werken verhelderend. Natuurlijk zijn er verschillen tussen beide gemeenten, maar we zijn het er allemaal over eens: de verschillen zijn absoluut overbrugbaar. Daarvoor willen we elkaar (nog) beter leren kennen.
Overbrugging van de verschillen vraagt om bereidheid om vanzelfsprekende zaken in een ander perspectief te zien of los te kunnen laten. Ze zijn niet heilig. Voorwaarde voor de overbrugging van de verschillen is, dat je met elkaar overtuigd bent van een gezamenlijke bestemming. Wat is belangrijk niet alleen voor onze kerk, maar ook voor de plek waar we zijn, waar we iets te bieden hebben. De diepste vraag is of we nog steeds durven vasthouden aan de visie dat we samen een rol willen en moeten spelen in hoe Gods gemeente gestalte krijgt.
Cor pakt de discussie weer op met de opmerking, dat de cultuurverschillen hem geen bal interesseren. Het is niet mijn b.v., het is niet mijn rol, het is niet mijn club. Het is de gemeente van de Heer. Dat probeer je te zijn. Wat je wilt staat onder de kritiek en het perspectief, niet van: zo doen wij het altijd in ons dorp, maar wat drijft ons vanuit geloof, vanuit de visie dat we gemeente van de Heer mogen zijn, willen zijn, enzovoort. De ‘hardcore’ van de kerk is het geloof. Verlegenheid om de inhoud, het geloof, uit zich vaak in ‘doenerigheid’ rond structuur. De neiging is om over cultuurverschillen te discussiëren en te onderhandelen, maar we vergeten wat we met die cultuurverschillen willen. Ze zijn belangrijk, maar ondergeschikt. Als er angst bestaat om samen te gaan is het zaak om door te vragen waarvoor men bang is. Dan kan eraan gewerkt worden. We willen daarin helder zijn en zaken bij de naam noemen. Als kerkenraden hebben we uitgesproken dat we geen angst hebben voor elkaar. Ook gemeenteleden hoeven dat niet te hebben. En als dat toch het geval is, moet het benoemd worden en moet erover gepraat worden.
Er is jaren gewerkt aan visie. De visiedocumenten liggen er en ze zitten goed in elkaar.
De kerkenraden kunnen besluiten dat zij willen fuseren/samengaan. Daarvoor gaan ze een aantal dingen uitzoeken. Dat willen we ook naar de gemeentes uitzenden. De kerkenraden zijn er voor. U hebt zorgen, die gaan we uitzoeken. Kom maar op met uw lijstje. Alles is open, bevraagbaar, bespreekbaar. We doen het zo snel mogelijk, maar niet sneller dan het kan. Het proces dat in de kerkenraad wordt doorgemaakt, willen we ook met de gemeente doormaken. Met elkaar op zoek gaan naar wat voor soort gemeente we samen kunnen zijn met de huidige samenstelling is nog onvoldoende gebeurd. Daarbij komen weer geheel nieuwe mogelijkheden naar voren.
We hebben de opdracht om naar elkaar om te zien. Dat kan alleen als we elkaar kennen. Dat vergroot tevens het vertrouwen en leidt tot een grotere kans op succes bij besprekingen. Na de lunch, waarbij we genieten van de diverse meegebrachte zaken als soep, salades, broodjes en fruit is het tijd voor een wandeling in groepjes van drie. Tijdens de wandeling praten we over wat ieders favoriete Bijbeltekst is en wat die tekst voor ons handelen betekent. Of over een vraag die ons bezighoudt, bijvoorbeeld naar aanleiding van het ochtendprogramma. Eenmaal terug in het gemeentecentrum vullen we elk op Post-its in wat ons gevoel aan het einde van de dag is en wat we nog vergeten zijn te zeggen. De bijeenkomst wordt rond 16.00 uur afgesloten na een korte liturgische viering in de kerkzaal van de Friedenskirche, waarin we onder andere terugblikken op deze dag aan de hand van een aantal vragen. Het was een intensieve dag, die me heeft gesterkt in mijn overtuiging dat we samen veel kunnen bereiken. Daarover willen we in alle openheid met elkaar praten en afspraken maken. Er is werk aan de winkel!   Germ Visser, scriba PGSG, 26 oktober 2018
[Opgenomen op: 07-11-2018]
Ouderenkring Beek
27 november
Ouderenkring Beek 
Vanaf 15.15 uur staan koffie en thee klaar. Op verzoek praten we deze keer met elkaar over het ingewikkelde onderwerp “vluchtelingen”. Mensen die hun land om wat voor reden ontvluchten, zijn er altijd al geweest. Zo kent de Bijbel reeds talloze verhalen over mensen op de vlucht. De vraag is, hoe gaan we om met mensen die vanuit de verte en de vreemde in ons midden zijn komen wonen? En welke plek geven we hen?  En hoe zit het met onze verantwoordelijkheid als kerk en christenen? Weest welkom op de ouderenkring op dinsdagmiddag 27 november in het zaaltje in het Woonzorgcentrum.  
[Opgenomen op: 06-11-2018]
Ledenmiddag Passage
21 november
Ledenmiddag Passage 
Passage, afdeling Geleen, organiseert op woensdag 21 november haar ledenmiddag met een lezing van Annie en Jan Linden getiteld: Historie in Gesteenten, van Hoensbroek tot Vaals.  Onze provincie is rijk bedeeld met kastelen, burchten, kasteelboerderijen, versterkte huizen en prachtige kerken. Vanuit Hoensbroek gaan we via het Maasdal naar het zuiden van onze provincie. Langs de Belgische grens komen we tenslotte in Vaals. De pareltjes van ons Zuid-Limburgse land zullen zij u inclusief hun omgeving tonen. In deze presentatie kunt u genieten van o.a. de kastelen Hoensbroek, Grasbroek, Eijsden en Vaalsbroek. Van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 14.30 uur. Gasten zijn altijd welkom, zij betalen € 4,--
[Opgenomen op: 06-11-2018]
Koffiemiddag in Podiumkerkje
13 november
Koffiemiddag in Podiumkerkje  
Vanuit het wijkteam in Grevenbicht is een uitnodiging gekomen voor een gezellige koffiemiddag in het Podiumkerkje in Grevenbicht. In het bijzonder geldt die uitnodiging voor de mensen in wijk I: Stein, Maasband, Urmond en Berg aan de Maas en de buitengebieden Op deze middag zal Jean Knoors vertellen over geschiedenis van de drie geloofsgemeenschappen van Grevenbicht.
In de kleine besloten dorpsgemeenschap van Grevenbicht, die tot de Franse tijd, met uitzondering van het toenmalge Gelderse gehucht Papenhoven, tot het hertogdom Gulik had behoord, kwamen eeuwenlang drie geloofsgemeenschappen voor. In volgorde van ledental waren dat katholieken, hervormden en Israëlieten. Pastoor J.L. Swennen  registreerde in 1835 in Papenhoven-Grevenbicht 1150 katholieken, 96 hervormden en 13 Israëlieten.
           
Van harte welkom en met een warme aanbeveling van het wijkteam van wijk I Het adres van het Podiumkerkje in Grevenbicht is: Heilig Kruisstraat 30.
[Opgenomen op: 06-11-2018]
Gezellige zondagmiddagen
 
Gezellige zondagmiddagen in de Ontmoetingskerk
Voor veel mensen is de zondag niet de leukste dag van de week. Een dag die lang kan duren waarop weinig te beleven valt. Tijdens de bijeenkomsten over kerk-zijn die we de afgelopen maanden hadden, kwam dan ook de vraag naar voren om op zondagmiddag ‘iets te organiseren’ in de Ontmoetingskerk. We hebben het volgende voorstel: één keer per maand staat op zondagmiddag in de herberg van de Ontmoetingskerk koffie en thee klaar. Er kan dan een spelletje gedaan worden (sjoelen, mens-erger-je-niet, kaarten of een ander spel). Of een filmpje vertoond, en misschien zal, net als voorgaande jaren bij Beleven en Delen, iemand een keer iets komen vertellen over wat hij of zij beleefd heeft. De kerk is op deze middagen open voor iedereen: mensen uit de buurt, gemeenteleden van ons of Sittard-Grevenbicht; wie maar wil komen. Het gaat om gezelligheid, ontmoeting en samen iets leuks doen. Maar voordat we dit (hopelijk vanaf januari 2019) op kunnen starten hebben we vrijwilligers nodig. Mensen die een keer of drie, vier per jaar op zondagmiddag alles klaar willen zetten, voor koffie en thee zorgen en na afloop ook weer opruimen. Wie vindt het leuk om dit te gaan doen? Stuur een mail naar berthaverkerk@gmail.com of bel 437 92 01. Of… wie heeft een beter idee voor een gezellige invulling van de zondagmiddag? Wij horen het graag!
Pier Prins, Ruud Steen en Bertha Verkerk
[Opgenomen op: 06-11-2018]
Herdenkingsdienst
25 november
Herdenkingsdienst 
Herdenkingsdienst in de Ontmoetingskerk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Op zondag 25 november 2018 zijn we aangekomen bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag erop beginnen we met de eerste advent met een nieuw jaar. Het is een goed gebruik om bij die overgang van oud naar nieuw stil te staan bij hen die ons ontvallen zijn. Deze keer zullen er 40 namen klinken. Veel namen zullen ons bekend voor komen, anderen wellicht minder bekend. Toch spreekt uit elke naam een uniek leven.  Bij het noemen van de namen wordt een kaars aangestoken. Zo klinken nog één keer hun namen te midden van de gemeente.  We lezen in deze dienst de Zaligsprekingen uit de Bergrede van Matteüs. In de Zaligsprekingen van Jezus worden de kwaliteiten genoemd van de mensen voor wie het koninkrijk van de hemel bedoeld is, zoals de treurenden, de zachtmoedigen, de barmhartigen, mensen die zuiver van hart zijn, de mensen die zoeken naar gerechtigheid. Degenen die we gedenken en wier naam we uitspreken, hebben ook alle op hun manier hun kwaliteiten gehad
[Opgenomen op: 06-11-2018]
Doop en belijdenis
18 november
Doop en belijdenis 
Zondag 18 november: Doop en belijdenis in de Ontmoetingskerk
Zeer verheugd zijn we dat we in de Ontmoetingskerk Hans Maertzdorff (Geleen) mogen verwelkomen. Het is zijn wens om gedoopt te worden en om voorafgaande aan zijn doop belijdenis van zijn geloof af te leggen. Een jaar lang heb ik gesprekken met Hans gehad. We hebben Bijbelverhalen gelezen. En daarnaast hebben we naar aanleiding van de Bijbelverhalen talloze onderworpen besproken zoals: wie zijn God en Jezus? Wat betekent de Heilige Geest? Wat is bidden? Etc. Ook de apostolische geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en het Onze Vader zijn onderwerp van gesprek geweest. Vorig jaar is Hans getrouwd met Martha. Ze is afkomstig uit Indonesië. En sinds dit voorjaar is ze bij Hans in Geleen komen wonen. Onlangs heeft ze haar (voorlopige) verblijfsvergunning gekregen. Zijn doop en belijdenis zijn voor Hans en ook voor Martha een bijzonder moment in hun leven. En daarom bent u allen van harte uit genodigd om bij de belijdenis en de doop van Hans aanwezig te zijn.
[Opgenomen op: 06-11-2018]
Tentoonstelling Dordrecht Calvinisme en kunst
11 november
Tentoonstelling Dordrecht Calvinisme en kunst 
In 1618/1619 vond de Synode van Dordrecht plaats. Onder de noemer ‘Ode aan de Synode’ stelt de gemeente Dordrecht een breed publieksprogramma samen. Een belangrijke schakel in dit programma is de tentoonstelling Werk, bid en bewonder. Een nieuwe kijk op kunst & calvinisme (Dordrechts Museum, 11 November 2018-26 mei 2019).
Werk, bid en bewonder vertelt verhalen over calvinisten en hun imago vanaf 1618, waarbij de mensen centraal staan. Het uitgangspunt is het hedendaagse beeld van calvinisten, die bekend staan als sobere, zuinige, strenge, hard werkende en humorloze mensen. Dit clichébeeld wordt geregeld bevestigd in de politiek en journalistiek, door te verwijzen naar de ‘calvinistische cultuur’ van Nederland. Wat die cultuur precies inhoudt, is onduidelijk. Men verwijst meestal naar de 17e eeuw, toen de calvinistische elite de Republiek opbouwde. Onderzoek wijst echter uit dat de clichés over calvinisten uit de 19e eeuw stammen. Waar Nederlanders eerst bekend stonden als ‘kleinburgerlijk’, koppelde boegbeeld Abraham Kuyper deze karakteristiek aan calvinisten. Zijn visie creëerde de ‘calvinistische’ Nederlandse cultuur.
U maakt kennis met mensen, zoals de calvinistische weduwe Jacoba Lampsins die voor haar woonhuis spectaculair werk door Ferdinand Bol liet schilderen. Haar Abraham ontvangt de Engelen (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) vormt een van de hoogtepunten van deze tentoonstelling. Werk, bid en bewonder besteedt ook aandacht aan mythevorming. Calvinisten waren spaarzaam, maar droegen kleding die was gemaakt van de duurste zijde. Calvinisten waren vroom, maar zelfs predikanten hielden zich bezig met wetenschap en techniek. Calvinisten hielden niet van kunst, maar bezaten wel vrouwelijk naakt en zelfs katholieke altaarstukken. Tegelijkertijd verhieven zij de tekst tot kunst, zoals onder andere is terug te zien in de prachtige verzameling Statenbijbels uit de Koninklijke Verzamelingen, van verschillende leden van het Koningshuis van de 17e tot en met de 20e eeuw.
Meer informatie: https://www.dordrechtsmuseum.nl/tentoonstellingen/werkbidbewonder/
[Opgenomen op: 30-10-2018]
Gezamenlijk Gemeenteberaad
29 november
Gezamenlijk Gemeenteberaad 
Uitnodiging voor een gezamenlijk gemeenteberaad met Sittard-Grevenbicht in de Ontmoetingskerk op donderdag 29 november. Ook dit jaar hebben we in november weer een gemeenteberaad, samen met Sittard-Grevenbicht. Als thema is gekozen voor het geloofsgesprek. Gelovigen moeten niet alleen 'de daad bij het woord voegen', maar vooral ook 'het woord bij de daad'. Het is de hoogste tijd om ons te bekwamen in het geloofsgesprek, aldus ds. René de Reuver (scriba generale synode). Over dit thema wordt een filmpje vertoond. Verder willen we aandacht besteden om elkaar beter te leren kennen, hoe we gemeente willen zijn. Het gezamenlijk gemeenteberaad vindt plaats op donderdag 29 november in de Ontmoetingskerk. De kerk is om 19.30 uur open en na een kop koffie beginnen we om 20.00 uur met het programma. Kees van Luijk, scriba.
[Opgenomen op: 30-10-2018]
Uitnodiging Sirkelslag Young
1 februari 2019
Uitnodiging Sirkelslag Young 
Uitnodiging Sirkelslag Young
Sirkelslag Young wat is dat? Dat is de spannendste online wedstrijd voor de jeugd die er is. Voor wie is deze wedstrijd?
Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Hoe gaat dat dan in z’n werk?
Via een dvd krijgt de groep opdrachten/vragen, die ze die avond in teamverband (een team bestaat uit min. vijf en max. twaalf kinderen) moet uitvoeren/ beantwoorden. Voor elke uitgevoerde opdracht krijg je punten. Meer info: www.sirkelslag.nl Wanneer is het?
Sirkelslag Young wordt gehouden op vrijdagavond 1 februari 2019. Om 18.00 uur willen we frietjes met elkaar eten en om 19.30 uur begint het spel tot ong. 22.00 uur. Waar is het?
In de Ontmoetingskerk, Emmaplein 50 te Geleen. Hoe kan ik mij aanmelden?
Ben jij 12, 13, 14 ,15 of 16 jaar en lijkt het je leuk om hier aan mee te doen? Heb je zin in een gezellig, spannend avondje? Geef je dan op! Als je vrienden of vriendinnen hebt (in dezelfde leeftijdsklasse), dan kunnen zij natuurlijk ook mee doen. Willen jullie z.s.m. doorgeven of je mee  doet met Sirkelslag Young? Dan kunnen wij beginnen met de voorbereidingen. Alvast bedankt! Mail je antwoord (zie onderstaand strookje) uiterlijk 30 november   naar jennifer.hoen@xs4all.nl Ook voor vragen kun je hier terecht. Hulp gevraagd:
We kunnen, om deze activiteit te kunnen organiseren, nog wel wat hulp gebruiken. Kunt u deze avond een handje helpen dan willen we u vragen zich op te geven door onderstaand strookje in te vullen en dit ook door te geven aan een bovenstaand e-mailadres. Wij hebben er veel zin in! Hopelijk tot vrijdag 1 februari.
 
Groetjes van het jeugdwerk van de protestantse gemeente
van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht.
Naam: …………………………………………………. Ik doe wel/ niet mee met Sirkelslag op 1 februari.
(doorstrepen wat niet van toepassing is) Ik neem 1/ 2/ geen vriendjes/vriendinnetjes mee.
(doorstrepen wat niet van toepassing is) Naam volwassene: …………………………………………………. Ik kan wel/ niet een handje helpen op 1 februari.
(doorstrepen wat niet van toepassing is) Ik kan van… uur tot….uur helpen.
(a.u.b. tijden invullen)

[Opgenomen op: 15-10-2018]
Schoenendoosactie 2018
4 november
Schoenendoosactie 2018 
Ook dit jaar doen we weer mee met de schoenendozenactie van “Actie4 Kids” van de stichting De Samaritaan. Miljoenen kinderen hebben het anno 2018 nog steeds heel moeilijk. Daarom is het zo leuk om met elkaar ze een mooi versierde schoenendoos te geven met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. De stichting doet er nog een boekje met Bijbelverhalen bij. Dit jaar gaan de dozen naar Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië,  Oekraïne en naar vluchtelingenkampen op Lesbos. Er liggen folders met informatie in de hal van de Ontmoetingskerk. Leest u de folder goed door, want er zijn wat dingen veranderd.  Er mag bijvoorbeeld  geen shampoo en douchegel meer  in de dozen. Zondag 4 november (Dankdag voor gewas en arbeid) willen we weer aandacht besteden aan deze actie tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. De dozen kunnen daar dan ingeleverd worden. Er wordt een extra (deur)collecte gehouden voor de verzendkosten. Deze bijdrage is erg belangrijk  om de actie weer elk jaar te kunnen organiseren. Meer informatie kunt u vinden op www.actie4kids.org  We hopen weer op veel gevulde schoenendozen op 4 November!!!
Met vriendelijke groet,
Eveline Wijsman.
[Opgenomen op: 15-10-2018]
Bijbelquiz
31 oktober
Bijbelquiz 
Bijbelquiz op 31 oktober a.s. in de Ontmoetingskerk
We hebben het al aangekondigd: dit jaar gaan we weer de Bijbelquiz houden. Van harte nodigen wij u uit mee te komen doen bij dit leuke en spannende evenement. We beginnen om 19.45 uur maar vanaf 19.15 uur staan koffie en thee klaar.
 
Teams maar zeker ook individuele deelnemers zijn van harte uitgenodigd hun krachten te komen meten. Ook vanuit andere gemeenten in onze regio zullen teams mee komen doen; ontmoeting is een mooi aspect van deze activiteit. De quiz wordt elk jaar samengesteld door het Bijbelgenootschap, en onze vaste presentator Jan de Koning gaat er ongetwijfeld een spannende en vrolijke quizavond van maken. U kunt een team aanmelden, bijvoorbeeld vanuit de Bijbelgroep, vrouwenorganisatie, wijkteam, vriendengroep, buren, kerkenraad, koor, noem maar op. Een team kan uit 5-8 personen bestaan. Bij de uitgang zal een collecte zijn voor het werk van het Bijbelgenootschap. Meer informatie en aanmelden: Joke v.d.Steen, tel.046 458 46 18, email vander_steen@zonnet.nl Dankbaar mogen we zijn voor het werk dat we doen en waarmee we een bijdrage, hoe klein ook, kunnen leveren aan de leefbaarheid op deze aarde.
[Opgenomen op: 15-10-2018]
Gezamenlijke dienst: Armoede in Beeld
21 oktober
Gezamenlijke dienst: Armoede in Beeld 
Op 17 oktober is de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede, die al sinds 1987 bestaat en in 1992 werd erkend door de Verenigde Naties. We kunnen constateren dat het nog niet echt gelukt is om armoede uit te roeien. We willen in deze viering onze aandacht richten op armoede dichtbij. In onze stad zijn veel mensen die het maar amper kunnen redden: de cijfers zijn zeer verontrustend en de verschillen tussen arm en rijk worden zeker niet kleiner. Wat betekent dat: altijd achterstand in betalingen, soms de dreiging van uithuiszetting, nooit ook maar een dagje uit, geen geld voor een kinderfeestje. Wat betekent het als je afhankelijk bent van de Voedselbank of  de hulp van de Engele? In de dienst willen we vooral proberen deze medemensen in beeld brengen: misschien is het wel onze achterbuur. Zijn we ons daarvan  bewust? Ook de collecte is anders dan anders: we houden een Omkeercollecte: er wordt geen geld ingezameld in de eerste collecte, er wordt iets anders van u verwacht. Beide diaconieën zullen dan wel een bedrag overmaken naar het collectedoel wat oorspronkelijk op het rooster stond. Van harte welkom allemaal op deze bijzondere viering.
Namens beide diaconieën,
Joke van der Steen.   (De dienst is voorbereid door ds. Irene Pluim samen met leden van beide diaconieën).
[Opgenomen op: 15-10-2018]
Ring Limburg: achtergrond
 
Sinds kort maakt onze gemeente Geleen-Beek-Urmond deel uit van de nieuwe classis Noord-Brabant/Limburg, met ook de waalse gemeenten. In de nieuwe opzet zijn ook zogenaamde ringen ingesteld, voor informeel contact tussen de gemeenten in de regio. De oude classis Limburg in voor de eerste keer bijeengekomen als Ring. Daar zijn we met elkaar in gesprek gegaan met de vraag: kun je een nieuw initiatief in je gemeente aangeven waar je enthousiast over bent?
Vanuit elke gemeente is een voorbeeld genoemd. Verder is gesproken over de uitvoerbaarheid van contact onderhouden in de Ring Limburg: de afstanden zijn groot, dat maakt het niet gemakkelijk. De conclusie was om de Ring op te delen: de noordelijke gemeenten hebben inmiddels al een samenwerkingsverband. De gemeenten uit Midden- en Zuid-Limburg zouden ook heel goed een samenwerkingsverband kunnen vormen. Die twee kleinere Ringen organiseren zelf de contacten. Dan is het verder goed om eens per jaar als grote Ring Limburg bij elkaar te komen. 
Kees van Luijk, scriba
[Opgenomen op: 22-09-2018]
Website PGGBU en privacy beleid
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese wet op bescherming van de privacy van personen. Om die reden zijn vrijwel alle foto's en films (maar ook de rubriek 'In Memoriam') die zichtbaar waren op deze website niet meer zichtbaar, omdat het ondoenlijk was om iedereen die op deze foto's/films te zien waren te benaderen voor toestemming. De definitieve beslissing hieromtrent is nog in behandeling bij het kerkbestuur. Dit kan in de nabije toekomst leiden tot een aanpassing van deze maatregel.

Webmaster, 23 mei 2018.
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018