Zoek op deze website
 
Welkom!
 
Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
Bij de Paas-kerkdiensten  
Donderdag 29 maart: Witte Donderdag in de Ontmoetingskerk
De viering op Witte Donderdag is een dienst van gedenken. Op deze avond staat de viering centraal en daarmee de tafel in het middelpunt. Met de maaltijd ervaren we hoe Jezus voorafgaande aan zijn lijdensweg met zijn leerlingen in verbondenheid samen was. In die verbondenheid schittert al iets door van de het licht van de opstanding. De kleur van de dag is dan ook wit. Deze maaltijd sluit aan bij de geloofsbeleving van Israël. We lezen dan ook uit Exodus over Israëls maaltijd. De cantorij werkt mee aan deze dienst. Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag in Urmond 
Op deze avond komen we bij elkaar in de kerk in Urmond voor de viering op Goede Vrijdag.  Het karakter van de dienst is sober en ingetogen: immers we laten ons bepalen door de (lijdens)weg van Jezus. Zaterdag 31 maart: Stille Zaterdag / Paaswake in Beek
Op zaterdagavond 31 maart vieren we de paaswake in de kerk in Beek. We gedenken, bidden en lezen de teksten uit de Bijbel. We laten het licht op ons afkomen. En we steken zelf ons lichtjes aan de nieuwe paaskaars aan. Zondag 1 april: Paasmorgen in de Ontmoetingskerk 
Op Paasmorgen komen we samen in de kerk in de Ontmoetingskerk om het feest van de opstanding te vieren. Het nieuwe leven wordt gevierd. De cantorij werkt mee.
[Opgenomen op: 13-03-2018]
15 april
Gemeenteberaad 15 april 
Uitnodiging voor een gemeenteberaad na de kerkdiensten op zondag 15 april 2018 in Urmond en de Ontmoetingskerk. Een jaar geleden is er een gemeentevergadering gehouden, over een aanpassing van de zogenoemde plaatselijke regeling. Hierin werd met name het aantal kerkenraadsleden teruggebracht van 13 naar 9, om het besturen van onze gemeente GBU te vergemakkelijken. Vanuit de classis is ons erop gewezen dat er enkele tekstuele wijzigingen gewenst zijn om dubbelzinnigheden te voorkomen. Zo dient een gemeentevergadering volgens de kerkorde van de PKN niet opgevoerd te worden onder de besluitvormende vergaderingen. Verder moet duidelijk zijn wat het quorum (vereist aantal aanwezige kerkenraadsleden) is om een besluit te nemen als een bijzondere taak vervalt. Bij zo’n taak moet u denken aan een (tijdelijke) assessor bij de classis, wat nu bv Ruud Steen is.
U wordt uitgenodigd voor de gemeentevergadering, die deze keer direct na de kerkdienst op 15 april wordt gehouden op twee locaties: na de vroege dienst van 9.00 uur in Urmond en na de late dienst van 10.30 uur in de Ontmoetingskerk. Op deze vergadering worden de wijzigingen toegelicht. De voorgestelde plaatselijke regeling kunt u alvast bekijken op onze website www.pggbu.nl. U bent van harte uitgenodigd. Kees van Luijk, scriba
[Opgenomen op: 05-03-2018]
15 april
Gemeenteberaad 15 april 
Uitnodiging voor een gemeenteberaad na de kerkdiensten op zondag 15 april 2018 in Urmond en de Ontmoetingskerk. Een jaar geleden is er een gemeentevergadering gehouden, over een aanpassing van de zogenoemde plaatselijke regeling. Hierin werd met name het aantal kerkenraadsleden teruggebracht van 13 naar 9, om het besturen van onze gemeente GBU te vergemakkelijken. Vanuit de classis is ons erop gewezen dat er enkele tekstuele wijzigingen gewenst zijn om dubbelzinnigheden te voorkomen. Zo dient een gemeentevergadering volgens de kerkorde van de PKN niet opgevoerd te worden onder de besluitvormende vergaderingen. Verder moet duidelijk zijn wat het quorum (vereist aantal aanwezige kerkenraadsleden) is om een besluit te nemen als een bijzondere taak vervalt. Bij zo’n taak moet u denken aan een (tijdelijke) assessor bij de classis, wat nu bv Ruud Steen is.
U wordt uitgenodigd voor de gemeentevergadering, die deze keer direct na de kerkdienst op 15 april wordt gehouden op twee locaties: na de vroege dienst van 9.00 uur in Urmond en na de late dienst van 10.30 uur in de Ontmoetingskerk. Op deze vergadering worden de wijzigingen toegelicht. De voorgestelde plaatselijke regeling kunt u alvast bekijken op onze website www.pggbu.nl. U bent van harte uitgenodigd. Kees van Luijk, scriba
[Opgenomen op: 05-03-2018]
18 maart
Boekenmarkt Beek! 
GROTE BOEKENMARKT IN DE PROTESTANTSE KERK
tijdens de Paasveemarkt te Beek
op zondag 18 maart 2018 van 10 tot 16 uur  Sinds 1837 bevindt zich aan de Raadhuisstraat het sfeervolle Protestantse kerkje van Beek. De Belgische koning Leopold heeft het kerkgebouw destijds geschonken aan de Protestantse gemeenschap. Vandaar dat het ook bekend staat als het Leopoldskerkje.
Om geld op te halen voor de diaconie wordt eenmaal per jaar een grote boekenmarkt gehouden.
Honderden 2e hands boeken zijn te koop voor spotprijzen.
Heel veel thrillers, familieromans, jeugdboeken, boeken over Limburg, en legio andere onderwerpen. Alles keurig op genre gesorteerd.
U vindt beslist iets van Uw gading. Van  harte  welkom !!!  
[Opgenomen op: 23-02-2018]
Cursus Liturgie Powerpoint maken 
In onze kerken in Geleen en Urmond wordt tijdens de eredienst regelmatig een “PowerPoint” vertoond waarbij de liederen en Bijbelteksten groot geprojecteerd worden. In de Ontmoetingskerk gebeurt dat via een beamer en wordt er op een groot scherm geprojecteerd, in Urmond op een grote tv. Het maken van zo’n PowerPoint vergt enige kennis en vaardigheid. In onze gemeente worden de PowerPoints voornamelijk door Phyllis Stans gemaakt. Het is van belang, dat deze wijze van ondersteuning van de eredienst kan blijven bestaan.  Met slechts één persoon, die dit kan zijn we als gemeente wel kwetsbaar. Derhalve roep ik hierbij vrijwilligers op, die dit ook willen leren. In een cursus van 3 bijeenkomsten van 2,5 uur moet het mogelijk zijn om een dergelijke powerpoint te maken. De liederen en de Bijbelteksten worden uiteraard door de voorganger gekozen. In onze gemeente werken een groot aantal vrijwilligers. Dat is fijn en draagt ertoe bij dat we een hechte gemeenschap vormen. Het zou fijn zijn als er ook een aantal “Powerpointmakers” aan de groep vrijwilligers toegevoegd kunnen worden.
Wat heeft u nodig om aan deze cursus deel te nemen?
• Een basisvaardigheid om met een laptop (pc) om te gaan.
• Het Office-programma, waarvan “PowerPoint” een onderdeel is. (liefst Office 2016, maar oudere versies kunnen ook gebruikt worden)
• Een dosis digitale nieuwsgierigheid.
• Een eigen laptop om mee te nemen naar de cursus.
Indien er zich tenminste 3 personen opgeven voor deze cursus, gaat de cursus door en zullen we in onderling overleg vaststellen op welke dagen en tijden dit zal zijn. De cursus wordt in de Ontmoetingskerk gegeven, waarbij gebruikt gemaakt wordt van de beamer, zodat u de handelingen groot kunt zien. In de kerk beschikken we ook over wifi. Elke cursist ontvangt een uitgebreide handleiding met veel afbeeldingen, zodat er thuis ook geoefend kan worden. Het is niet alleen fijn, dat u zo mede onze kerkgemeenschap dient, maar het is ook een boeiende aangelegenheid om een PowerPoint te kunnen maken. U kunt zich bij mij opgeven via tel: 046-443 44 66. of via e-mail: steenruud@gmail.com  We maken er een gezellige cursus van! Ruud Steen
[Opgenomen op: 21-02-2018]

Foto uit Archief  | Alles 


17-01-2016 | Afscheid ambtsdragers in Urmond 

Kerkdiensten  | Alles 
21 maart
10:30 Geleen, Glana
22 maart
15:30 uur Beek, WZC Franciscus
25 maart
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
29 maart
19:30 uur Sittard, Johanneskerk

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.

Filter informatie
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.

Actueel Agenda


Site Logineen product van class automatisering geleen | © 2015