Zoek op deze website
 
Welkom!
 
Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
24 december
Een Kerstverhaal! 
Uitnodiging Kinderkerstviering
Kerstavond 24 december 2016
 
“EEN KERSTVERHAAL”
(vrij naar het verhaal van Paul Biegel) We gaan het kerstspel  “Een kerstverhaal”  opvoeren.
Het verhaal over een koning die het kerstverhaal  wil horen. Maar....hij is niet gauw tevreden!!!
Een sfeervolle viering, waarin veel bekende kerstliederen meegezongen kunnen worden.
Na de viering is er koffie, thee en chocomel
met iets lekkers erbij. Mis het niet!!!!
Op zaterdag 24 december 2016
19.00 uur tot +/- 20.00 uur in de Ontmoetingskerk
Ook volwassenen zijn van harte welkom!  
[Opgenomen op: 29-11-2016]
18 december
Vier de Zondag! 
Vier de Zondag Advent
Op zondag 18 december is het vierde advent. We zullen tijdens de dienst in de Ontmoetingskerk dan weer advent- en kerstliederen gaan zingen.Het thema is: Verlangen.Komt dus allen tezamen op 18 december om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk en neem gerust nog iemand mee! In de kerk is plaats genoeg.  
[Opgenomen op: 29-11-2016]
11 december
Adventsmaaltijd 
Adventsmaaltijd in de Ontmoetingskerk op de derde zondag van de advent: 11 december
Op zondag 11 december houden we weer onze jaarlijkse advents- maaltijddienst. We schuiven de stoelen aan de kant en zetten de tafels in het midden. Tijdens de dienst is er twee keer een korte onder- breking voor het drinken van een kop koffie en het eten van een stukje kerstbrood. Zo willen we ook met deze adventsviering toe- leven naar en ons voorbereiden op het kerstfeest. Na afloop is er dus geen koffiedrinken meer in de hal. Het is deze keer voor het eerst dat we de adventsmaaltijd samen houden met de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.
Verder zal Samuël Verkerk (de zoon van Henk en Bertha Verkerk) iets vertellen over het project dat hij en zijn vrouw Tamara opzetten in Zambia. Dit project wordt ondersteund door beide ZWO-commis- sies (zie verderop in Kerknieuws).
Een ieder van harte welkom in deze adventsviering!
[Opgenomen op: 29-11-2016]
Jesaja in de Advent 
"Ongelukkig is het volk dat onder zijn geleerden, politici en theologen geen profeten meer telt!"  Dat is een bekende uitspraak van de verzetsman H.M. van Randwijk. Van Randwijk was in de Tweede Wereldoorlog de grondlegger van het altijd nog bestaande weekblad "Vrij Nederland". Met deze verzetskrant wilde hij een profetisch getuigenis uitdragen. Profeten spelen een belangrijke rol om een volk scherp te houden, aldus Van Randwijk. De Bijbelse  geschiedenis is ondenkbaar zonder profetische inbreng. Bijbelse profeten treden soms in groepen op. Maar vaak zijn het enkelingen die het met geleerden, politici en priesters van hun dagen aan de stok kregen. Profeten zijn dwarsliggers en getuigen van tegenspraak. Eén van Israëls grote profeten is Jesaja. Hij opereerde rond 700 v. Chr. Met grote onverschrokkenheid heeft hij zijn boodschap volbracht. Met grote moed zag hij de politieke gevaren onder ogen en stond hij in de diepste nood het Israël van zijn dagen terzijde. Hij eiste van het volk en zijn leiders: geloof en gerechtigheid. In de adventperiode van dit jaar laten we ons meenemen en gezeggen door deze Jesaja. We luisteren naar zijn woorden die raken aan de komst van de Messias. Zijn profetische woorden zijn niet alleen krachtig en kritisch zijn, maar stralen evenzeer hoop en moed uit. 
[Opgenomen op: 29-11-2016]
500 jaar Reformatie (verslag) 
 

Hier een verslag met foto’s van de eerste bijeenkomst van de estafette “als een lopend vuur” voor het gedenken van 500 jaar Reformatie.  

De eerste activiteit was bij ons in Limburg, in Roermond waar uit alle gemeenten wel mensen bij aanwezig waren.

 

Zie ook de website www.classislimburg.nl

 

 

 

[aangeboden door Elly de Haan – Verduyn, preses classis Limburg]

 

 

 

[Opgenomen op: 29-11-2016]

Foto uit Archief  | Alles 


07-11-2016 | Braille liedboek in Ontmoetingskerk 

Kerkdiensten  | Alles 
4 december
09:00 uur Urmond
4 december
10:00 uur Sitttard, Johanneskerk
4 december
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
4 december
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk

Vervoer naar de kerk
Gemeenteleden die voor het bijwonen van een kerkdienst in Geleen op vervoer door anderen zijn aangewezen, kunnen contact opnemen met Cor Elbertsen, telefoonnummer (046) 474 79 30. Bij voorkeur alleen op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur.

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.

Filter informatie
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.

Actueel Agenda


Site Logineen product van class automatisering geleen | © 2015