Zoek op deze website
 
Welkom!
 
Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
Historisch overzicht kerk Geleen 
Van Dhr. G.J. kok (redactielid van de website Gereformeerde kerkeninfo) uit Groningen is een bericht gekomen over de opname van een artikel over de ontstaansgeschiedenis van de kerk in Geleen. Hieronder de inleiding van het artikel, gevolgd door de link naar de website. Inleiding De Gereformeerde Kerk te Geleen werd geïnstitueerd op 21 februari 1930. Deze kerk heette echter tot 1958 Gereformeerde Kerk te Lutterade. Overigens werd al in 1939 voorgesteld de naam te veranderen in Geleen, maar daartegen bestonden toen bezwaren omdat de naam Lutterade voor deze kerk van historische waarde was.
Na de instituering van de Gereformeerde Kerken te Heerlen (link), Treebeek (link) en Maastricht (link), behoorden de gereformeerden te Lutterade en Geleen tot de kerk van Maastricht.
Lees verder: https://gereformeerdekerken.info/2017/03/23/de-gereformeerde-kerk-te-geleen/
[Opgenomen op: 23-03-2017]
Zondagse Bijbellezingen 
Zondagse Bijbellezingen volgens het rooster in de Evangelisch-Lutherse kerken.
Dit jaar vieren en gedenken we de reformatie. En dat vieren en gedenken willen we ook graag laten uitkomen in de lezingen. Daarom volgen we zoveel mogelijk dit jaar de lezingen volgens het rooster in de Evangelische Lutherse kerken. De Lutherse kerken kennen een andere indeling wat de lezingen betreft. Steevast behoren naast een lezing uit het Oude testament en het evangelie, ook een lezing uit één van de nieuwtestamentische brieven.    
[Opgenomen op: 14-03-2017]
Kerk Beek wordt verkocht 
Bericht van de Kerkenraad Op het gemeenteberaad van onze Protestantse Gemeente op 19 februari is het voornemen toegelicht en besproken om de Protestantse kerk en de pastorie in Beek te verkopen aan een plaatselijke particulier. Na de discussie konden de aanwezigen zich vinden in dit voornemen. Daarop hebben de Kerkenraad en de Raad van Beheer het besluit genomen tot deze verkoop. De overdracht zal pas plaatsvinden als ds. Prins is verhuisd naar een geschikte woning. Volgens de voorwaarden kunnen we de kerk nog zes jaar gebruiken voor onze kerkdiensten
[Opgenomen op: 06-03-2017]
Veertigdagentijd: Sterk & Dapper 
Veertigdagentijd: Sterk&Dapper.
Na Carnaval en Aswoendag breekt de 40-dagentijd aan. Het is de tijd voorafgaande aan het paasfeest. Elk jaar reikt Kerk in Aktie een thema aan. Dit jaar luidt het thema: Sterk&Dapper. Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijkere omstandigheden. Dit vraag om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Voor elke zondag in de Veertigdagen staat een (wereld)diaconaal project centraal waarvoor uw gaven worden gevraagd.
[Opgenomen op: 21-02-2017]
Bijbellezingen vlgs Evangelisch-Luthers kerken 
Zondagse Bijbellezingen volgens het rooster in de Evangelisch-Lutherse kerken.
Dit jaar vieren en gedenken we de reformatie. En dat vieren en gedenken willen we ook graag laten uitkomen in de lezingen. Daarom volgen we zoveel mogelijk dit jaar de lezingen volgens het rooster in de Evangelische Lutherse kerken. De Lutherse kerken kennen een andere indeling wat de lezingen betreft. Steevast behoren naast een lezing uit het Oude testament en het evangelie, ook een lezing uit één van de nieuwtestamentische brieven.  
[Opgenomen op: 21-02-2017]

Foto uit Archief  | Alles 


14-04-2014 | Pier Prins 25 jr predikant 

Kerkdiensten  | Alles 
2 april
09:00 uur Urmond
2 april
10:00 uur Sittard, Johanneskerk
2 april
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
4 april
10:00 uur Sittard, Hoogstaete

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.

Filter informatie
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.

Actueel Agenda


Site Logineen product van class automatisering geleen | © 2015