Zoek op deze website
 
Welkom!
 
Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
Fotofilm Vrijwilligersavond 2016 
Bekijk hier de fotofilm van de vrijwilligersavond van 2016.
[Opgenomen op: 22-10-2016]
In memoriam: Henny Cornelia Ellemers  
Henny Cornelia Ellemers
Op 10 oktober overleed in de leeftijd van 84 jaar Henny Ellemers.  Henny is geboren in Amsterdam in een fijn gezin waarin muziek centraal stond. Daarnaast leerde Henny al vroeg schaken en bridgen. De Tweede Wereldoorlog en de Hongerwinter die ze in Amsterdam meemaakte, hebben  grote invloed op haar gehad.
Na de oorlog volgde de huishoudschool, hoewel ze graag de HBS had willen doen. Ze legde zich toe op het naaien van kleren en raakte zeer bedreven met de naaimachine. Ze leerde Ruud van Hardeveld kennen met wie ze trouwde. Vanwege zijn werk voor de DSM kwamen ze in Geleen wonen.
Het gezin werd verrijkt met een zoon en een dochter. Een verdrietige periode in haar leven was toen zij en haar man uit elkaar gingen. Gelukkig had ze veel steun van haar familie. En een paar jaar later leerde ze Wim Bongers kennen.
Henny trok in bij Wim en samen hebben ze een mooie tijd mogen beleven. Ze hebben reizen gemaakt en genoten van de vakanties in Zeeland.  Daarnaast deed ze ook haar eigen dingen: ze was lid van een schaak- en bridgeclub. Ze zwom. En ze bracht de bloemen na de kerkdienst bij mensen thuis.
Nadat ze ouder werd, werd ze in toenemende mate geconfronteerd met dementie. Ze moest steeds meer opgeven. Een gezelschap met meerdere mensen werd haar al snel te druk. Op een gegeven moment kon ze niet meer thuis wonen. Ze kreeg een plek in Hoogstaete in Sittard, waar ze liefdevol en met aandacht verzorgd werd.
Ondertussen was ze oma geworden, maar dat heeft ze niet meer goed kunnen beseffen. Wim Bongers bezocht haar zo veel mogelijk, totdat hij in december 2013 plotseling overleed.
Met Henny verliezen we een lieve, betrouwbare, gelovige en zorgzame vrouw, moeder, schoonmoeder en oma. Ze heeft in haar leven veel meegemaakt maar ze vond ook steeds weer de veerkracht om verder te gaan.
Bij het laatste afscheid op zaterdag 15 oktober in het crematorium lazen we woorden uit Psalm 139, over God die mensen kent en mensen wil omringen met zijn liefde. En we luisterden naar muziek die voor Henny van betekenis is geweest.  
[Opgenomen op: 19-10-2016]
In memoriam: Mia de Weerdt - de Lange 
Miep (Mia) de Weerdt - de Lange
Op 1 oktober overleed Miep de Weerdt - de Lange. 87 jaar is ze geworden. Miep de Lange is geboren in Brunssum. Ze was nog jong toen het gezin naar Geleen verhuisde, naar de Lindeheuvel.  Miep verloor al vroeg haar vader. Haar moeder trouwde opnieuw. Maar ook haar  tweede vader heeft niet lang geleefd. Haar moeder bleef na het tweede huwelijk met vijf kinderen achter.  Miep kreeg thuis de zorg voor haar drie jongste broers.
Later leerde ze Evert de Weerdt kennen. Hij kwam uit Hattem. Hij werkte in de mijn en hij verbleef in het Gezellenhuis op de Lindeheuvel. Ze trouwden. Ze gingen wonen in Nieuwdorp in Stein. Het was een mooie tijd. Met gezelligheid in de buurt. En met veel contacten in de straat.
Ze werden de ouders van twee zonen. En later werd ze oma van de klein- en de achterkleinkinderen. Miep was een zorgzame echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma. Maar ze stond ook altijd klaar voor de familie en voor anderen die een beroep op haar deden.
Zo ging ze vrijwel elke dag naar haar moeder in Geleen. Toen haar zoon Martin een tijdlang in Duitsland in het ziekenhuis lag, bezocht ze hem dagelijks.
Ze was een kordate vrouw. Altijd druk bezig. Maar ze zocht ook haar ontspanning. Ze leerde zwemmen. En ze haalde haar rijbewijs. En ze hield vooral van zingen. Ze werd lid van een Katholiek zangkoor in Stein.  En vele jaren heeft ze met plezier meegezongen in de cantorij. Totdat het niet meer ging.
In 1982 betrokken Evert en Miep de flat aan de Stadhouderslaan in Stein. Daar hebben ze gewoond, totdat Evert in 2004 overleed en Miep naar de Moutheuvel in Stein verhuisde. Want door haar toenemende dementie kon ze niet meer thuis wonen.
12 jaar verleef ze in de Moutheuvel en de laatste maanden in de Olympiastaete in Geleen. 
Miep was een lieve en zorgzame, vriendelijke en vrolijke vrouw, moeder, schoonmoeder en oma. Zij en haar man waren betrokken leden van de Protestantse Gemeente in Beek.
Het geloof was voor haar belangrijk. God had voor haar grote betekenis. God zag ze als haar Herder, die haar leidde en bewaakte. We lazen dan ook in de afscheidsdienst in het crematorium op 6 oktober Psalm 23.
[Opgenomen op: 19-10-2016]
6 november
Beleven en Delen in de Herberg 

Op zondag 6 november  tussen 14.30 en 16.30 uur komt Ida Dorrestijn ons ondersteund door een power- point presentatie, vertellen over haar jeugd en haar ervaringen in Suriname. Haar vader heeft er als arts gewerkt. Dit belooft weer een interessant verhaal te worden, temeer omdat zij zeer recent ook nog in Suriname is geweest.

[Opgenomen op: 17-10-2016]
30 oktober
Bijbelzondag 30 oktober– Vier je Bijbel 
 

Kan dat, je Bijbel “vieren”??? Zeker weten: mensen van het Bijbelgenootschap maken dat vaak mee als mensen voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal in handen krijgen. Dat kan een emotioneel en vreugdevol moment zijn: mensen ontmoeten God in hun eigen, vertrouwde moedertaal.  

   

In onze taal is de Bijbel al heel lang beschikbaar: het allereerste gedrukte boek in Nederland, in 1477, was de Bijbel. Daarna zijn er vele vernieuwde vertalingen verschenen. De Bijbel is zo gewoon geworden dat we soms vergeten hoe bijzonder dat boek is. Het staat vol eeuwenoude getuigenissen van Gods ontmoetingen met de mens, en we kunnen daar dagelijks onze inspiratie uithalen, ons aan spiegelen, onze hoop aan ontlenen. Het Nederlands Bijbelgenootschap zorgt ervoor dat de Bijbel dicht bij mensen komt, door betrouwbare vertalingen in eigentijds Nederlands, door achtergrondinformatie bij de Bijbel te geven, door materialen te maken waardoor kinderen kennis kunnen maken met de Bijbel. Het vrolijke blad Alef Magazine is inmiddels heel populair bij veel kinderen!  

   

Op 30 oktober zal in de dienst in de Ontmoetingskerk ook aandacht besteed worden aan Bijbelzondag; er is een Bijbelpresentatietafel, er is een collecte voor het Bijbelgenootschap. Onze bijdragen zijn bijzonder gewenst: er is nog veel werk te doen, nog lang niet iedereen in de wereld heeft een Bijbel in de eigen taal! Er wordt op dit moment hard gewerkt aan vertalingen voor Ethiopie, Tsjernobyl en Cuba.  

   

Kunt u niet in de dienst zijn en wilt u toch het Nederlands Bijbelgenootschap steunen: van harte uitgenodigd om eens te kijken op www.bijbelgenootschap.nl. u kunt via de website het Bijbelgenootschap steunen met een gift, een abonnement voor Alef voor een (klein)kind aanmelden of misschien wel lid worden! U kunt het Bijbelgenootschap natuurlijk ook bellen: 023 5146146 of contact opnemen met de teamcoach Limburg: Joke van der Steen, tel. 046 458 46 18 e-mail vander_steen@zonnet.nl.  

[Opgenomen op: 17-10-2016]

Foto uit Archief  | Alles 


13-12-2010 | Boekenmarkt Beek 

Kerkdiensten  | Alles 
23 oktober
10:00 uur Beek
30 oktober
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
1 november
10:00 uur Sittard, Hoogstaete
6 november
09:00 uur Urmond

Vervoer naar de kerk
Gemeenteleden die voor het bijwonen van een kerkdienst in Geleen op vervoer door anderen zijn aangewezen, kunnen contact opnemen met Cor Elbertsen, telefoonnummer (046) 474 79 30. Bij voorkeur alleen op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur.

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.

Filter informatie
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.

Actueel Agenda


Site Logineen product van class automatisering geleen | © 2015