Zoek op deze website
 
Welkom!
 
Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
Schoenendoosactie groot succes 
Schoenendozenactie 2017 Zondag 5 November is er weer aandacht besteed aan de schoenendozenactie van de stichting  “de Samaritaan”.
De kinderen van de kindernevendienst konden wel  41 dozen naar het podium dragen.
De opbrengst voor de verzendkosten was maar liefst 339.95 euro!!!!
Dankzij zoveel inzet zal de schoenedozenactie ook dit jaar weer een heel groot succes worden.
[Opgenomen op: 20-11-2017]
3 december
Concert *Ons Genoegen* 
Op zondag 3 december a.s. organiseert zangkoor "Ons Genoegen" uit Grevenbicht een concert in het podiumkerkje gelegen aan de Heilig Kruisstraat no 30 aldaar.
Aan dit concert verlenen een aantal koren en ensembles uit de regio alsmede enkele solisten belangeloos hun medewerking. Natuurlijk verzorgt ook "Ons Genoegen" zelf een optreden. Onder het motto "Met een knipoog naar Kerst" zullen Vocaal Ensemble Alouette uit Sittard, Vocaal Ensemble Arabesque uit Geleen en de Vokaladies uit Waldfeucht (Dld) U verrassen met bijzondere optredens.
De aanvang van het concert is 14.30 uur. Aangezien het concert bedoeld is ter versterking van de financiele positie van "Ons Genoegen" bedraagt de entree € 10,00. Dit is inclusief een lekker kopje koffie/thee met een stuk cake.
Na afloop is er nog een gezellige nazit waarbij de muziek wordt verzorgd door 60/70er jaren orkest "A la Bonheur".

Kaarten kunnen worden gereserveerd bij H. Alberts, telefoonnr. 046-4857165.
[Opgenomen op: 13-11-2017]
Dank voor opbrengst actie voedselbank! 
Dank voor opbrengst actie voedselbank
Namens de diakonie hierbij een woord van dank voor de opbrengst van de actie, die we in oktober gehouden hebben voor de voedselbank van de Engele in Sittard-Geleen.
[Opgenomen op: 08-11-2017]
26 november
26.11 Laatste zondag kerkelijk jaar 
Op zondag 26 november 2017 sluiten we het kerkelijk jaar af. In deze dienst gedenken we hen die overleden zijn. We noemen hun (doop)namen. Bij het noemen van de namen wordt een kaars aangestoken. Zo klinken nog één keer hun namen te midden van de gemeente. Bij het noemen van de namen komen herinneringen boven, gezichten, levensverhalen   Wij spreken de namen uit om hen niet te vergeten. Immers we gaan al snel over tot de orde van de dag. We lezen in deze herdenkingsdienst uit het Bijbelboek Prediker, hoofdstuk 1. Daarin schetst de prediker het verloop van de tijd. Hij beschouwt de tijd als een kringloop. “Wat er was”, schrijft hij, “zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan”. Binnen die kringloop komen en verdwijnen de generaties. Op deze dag zijn we ons bewust van het gaan van mensen die lang of minder lang in ons midden waren.
De volgende mensen zullen we op 26 november gedenken:
Gré Mevis – Beintema
Corrie Zuidervliet – Oskam
Roelof  Oostwoud
Leny van der Kruk
Heleen van Baarle-Nieuwenhuize
Helene Laumen – Wouters 
Marjo Berghoef 
Han Dijkstra 
Rinus van Leeuwen  
Jan Boer 
Eddie Broeksmit    
Ed Zuidland 
Wout Moerman
Piet Kielen 
Lies Broeksmit
Rosy Kuik – Snackers 
Hennie Jaegers – de Vries  
Wanty Pascaud – Fam 
Betje van der Schalk–Huntelerslag
Toon Eikelboom
Wim Boekestein 
Jan Huizinga    
Geert van der Heide
Eva van der Meer - Mourik 
Tjitske Hofstede – Talman 
Mia Hooghiem – Coumans 
Coba Rüland – Ritsema 
Kila Witte – Doetjes  
Miek Rens – Heldring
Klaas van der Linden

[Opgenomen op: 07-11-2017]
In memoriam: Klaas van der Linden  
90 jaar is hij geworden. Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Leeuwarden. Over die tijd haalde hij graag herinnering op. Zijn militaire dienst bracht hij grotendeels door in Nederlands-Indie.  De periode in dit land heeft op hem grote indruk gemaakt. Het verblijf daar was geen gemakkelijke tijd. In de jaren 50 vond Klaas een baan in Geleen.  Lange tijd  heeft hij als bedrijfsleider gewerkt. Met plezier en nauwgezetheid heeft hij zijn functie uitgeoefend
Hij trouwde met Ans Mak. Hij werd vader van drie kinderen en later ook grootvader.  Zijn gezin en familie gingen hem zeer ter harte
Klaas hield van muziek (hij speelde zelf dwarsfluit), de tuin, vakanties in Frankrijk, zeilen in Friesland en Zeeland. Na zijn pensionering was hij actief als vrijwilliger. Zo was hij bestuurslid van “het Baken”, een opvangadres voor dak- en thuislozen in Limburg. En penningmeester van de plaatselijke afdeling van het Koningin Wilhelmina Fonds.   
Klaas was een vriendelijk mens die graag klaar stond voor zijn naaste.
Zijn laatste levensjaar, dat hij doorbracht in het verpleeghuis Glana, was niet gemakkelijk. Op zaterdag 21 oktober kwam een einde aan zijn aards bestaan.  Donderdag 26 oktober waren we in het crematorium om afscheid te nemen van Klaas van der Linden en om hem toe te vertrouwen aan God. Pier Prins
[Opgenomen op: 02-11-2017]

Foto uit Archief  | Alles 


11-09-2016 | Foto impressie Startzondag 2016 

Kerkdiensten  | Alles 
26 november
10:00 uur Sittard, Johanneskerk
26 november
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
3 december
09:00 uur Beek
3 december
10:00 uur Sittard, Johanneskerk

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.

Filter informatie
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.

Actueel Agenda


Site Logineen product van class automatisering geleen | © 2015